det365线路检测中心det365亚洲官网网站
本会员在上海黄金交易所备案的指定清算银行代理资金专户用账户
工商银行资金专用账户
开户行:中国工商银行股份有限公司三门峡分行涧南支行
户名:三门峡金渠集团有限公司
账号:1713 0203 2906 4003 866
账号为本会员单位在上海黄金交易所备案的客户入金清算银行账户,由上海黄金交易所网站在会员单位代理账户公告栏中公布。

??? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? ????????????????? ????????????????? ???


三门峡金渠集团黄金交易中心
地址:河南省三门峡市崤山西路一号
电话:0398-2996248????????豫ICP备11008527号